اجرای لایف لاین – برپایی سیستم life line

اجرای لایف لاین - برپایی سیستم life line

اجرای لایف لاین ، اجرای لایف لاین در ارتفاع ، کار life line در ارتفاع – تیم ارتفاع کاران با ارائه مشاوره در خصوص چگونگی برپایی سیستم life line و اجرای life line در خدمت مشتریان عزیر می باشد.

اجرای life line

لایف لاین چیست ؟

لایف لاین چیست ؟ life line خط سیم بکسلی یا طنابی است که بالا تر از قد انسان در معبرهایی که خطر سقوط از ارتفاع وجود دارد در یک مسیر افقی یا عمودی کشیده م یشود و نفرات با استفاده از لنیارد به آن متصل می شوند و در امتداد این خط تردد دارند ، در صورتی که شخصی تعادل خود را از دست داده وسقوط کند به وسیله life line که لنیارد آن به life line متصل است سقوط شخص متوقف می شود.

لنیارد چیست ؟
لنیارد طنابچه و کارابینی هست که شخص را با سیم بکسل متصل میکند.

هدف از ایجاد لایف لاین چیست ؟

استفاده از سیستم لایف  باعث کاهش خطرات سقوط از ارتفاع میشود، شخصی که به life line متصل می باشد در صورت سقوط ، وزن شخص بر روی سیم بکسل منتقل میشود که خود life line به ستون های سازه متصل میشود که نیروی حاصل از سقوط به سیم بکسل و از سیم بکسل به ستون ها منتقل میشود

توجه:
پروژه هایی که قصد استفاده از سیستم لایف لاین را دارند قبل از شروع کار، مشاوره در خصوص چگونگی برپایی سیستم life line دریافت نمایند.

انواع اجرای لایف لاین

life line ها هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی برپا میشوند .که می تواند سیم بکسلی باشد یا طنابی ، میتواند به صورت ثابت اجرا شود یا قابل جابه جا شدن.

استفاده از متریال بستگی به میحط کار دارد که ایا ثابت نصب شود یا قابل جابه جایی و این که از طناب استفاده شود یا سیم بکسل و این که سیم بکسل استیل باشد یا فولادی .

معمولا لایف لاین های ثابت از سیم بکسل استفاده میشود ، در بر پایی life line فاصله بین سیم بکسل ، رارتفاع نصب ، تعداد بست کرپی ها ، نحوه حرکت فرد در امتداد خط life line مهم هستند و کسانی که از life line استفاده میکنند باید آموزش های لازم را دریافت کنند.

برای ثبت سفارش خود و همچنین دریافت مشاوره کافیست بر روی دکمه زیر کلیک کنید و فرم مربوطه را با دقت پر نمایید: