خدمات دکل

با مرتفع تر شدن دکل های مخابراتی و برق دامنه کاری و درجه سختی انها به نسبت بالا میرود و نیاز به تخصص و تجربه کافی برای تعمیر و نگهداری را دارند از این رو افرادی که تخصص لازمه را ندارند قادر به انجام فعالیت طولانی بر روی دکل  نیستند. چنین فعالیتی استاندارد های خاص خود را دارا میباشد و در توان تیم تخصصی کار بر روی دکل میباشد.