درباره ی ما

شرکت پیشگامان ارتفاع فراز صنعت به شماره ثبت ۴۱۳۱۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۱۳۹۹۳ که در راستای پیشبرد هدف های خود اقدام به تشکیل تیمی مجرب از تکنسین های کارآزموده دسترسی به طناب کرده است.

گروه ما

فرشید هوشمندی

مدیرعامل شرکت

09172640626