مراحل درخواست و انجام پروژه

سفارش پروژه

در مرحله اول از طریق فرم سفارش پروژه موجود در منوی اصلی سایت یا از طریق شماره تلفن همراه زیر می توانید پروژه خود را سفارش دهید و همچنین تصاویری از کار خوذد را برای ما ارسال نمایید.

شماره تماس : 09172640626
بازدید و مشاوره رایگان از نحوه ی پیشبرد پروژه و انجام کار

در مرحله دوم کارشناسان ما از پروژه و کار شما بازدید خواهند کرد و مشاوره های لازم در رابطه با پروژه شما و نحوه ی انجام آن به شما خواهند داد.
برآورد هزینه و عقد قرارداد

دراین مرحله هزینه های پروژه شما به طور دقیق توسط کارشناسان ما برآورد خواهد شد و به شما اعلام می گردد و در صورد توافق طرفین قراردادی منعقد خواهد شد.
انجام پروژه و تحویل به مشتری

در مرحله آخر پروژه طبق خواسته ی شما انجام خواهد شد و بعد از تسویه های نهایی طبق قرارداد کار به شما تحویل داده می شود.

تماس با ما